CARGANDO CARGANDO CARGANDO
CARGANDO CARGANDO CARGANDO
FENDETESTAS
DEPORTE
VÍDEO

GRAVACIÓN E EDICIÓN DE VÍDEOS RESUMO DOS DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS POLO CR FENDETESTAS.

DESEÑO GRÁFICO

ELABORACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO PARA PARTIDOS E EVENTOS DO CLUB DE RUGBY.

87. CFLM 87. CFLM 87. CFLM 87. CFLM 87. CFLM 87. CFLM 87. CFLM